Zprostředkovatelská smlouva: ANO či NE?

Otázka položená v názvu této kapitoly je lehce irelevantní; právní systém České republiky je v tomto nekompromisní: dispoziční právo k nemovitosti má pouze její majitel nebo osoba jím pověřená. Odtud je tedy zřejmé, že chci-li, aby můj dům (byt, pozemek, atd.) nabízel kdokoliv jiný než já, musím jej k tomu zplnomocnit, a to právě zprostředkovatelskou smlouvou. Tečka. Z praxe vím, že existuje celá řada kanceláří, které zprostředkovávají obchod s nemovitostmi bez písemného podkladu; obrázek o úrovni takovýchto společností si, vzhledem k výše uvedenému, může udělat každý sám.

Jednou z nejčastějších námitek klientů při jednání o zprostředkování je věta: „Ale já vám nic nepodepíšu“. Pro ilustraci situace z jiného oboru: představte si, že jdete do banky žádat o úvěr nebo založit si účet. V takovou chvíli chceme mít všechno pěkně černé na bílém: jasná pravidla, práva a povinnosti obou stran, výše úroků, splatnost, identifikátory. Drtivou většinu z nás by ani nenapadlo zástupci banky říct, že mu nic nepodepíšeme, a to hlavně proto, že podpis smlouvy je především v našem zájmu.

Proto buďme stejně obezřetní i ve chvíli, kdy jednáme o prodeji majetku, který mnohdy představuje naše celoživotní úspory.

Smlouva o zprostředkování prodeje nemovitosti je neoddiskutovatelným právem každého klienta a povinností každého makléře, má-li dojít ke vzájemné spolupráci.