Novinky, Strana 2

Zprostředkovatelská smlouva: ANO či NE?

Otázka položená v názvu této kapitoly je lehce irelevantní; právní systém České republiky je v tomto nekompromisní: dispoziční právo k nemovitosti má pouze její majitel nebo osoba jím pověřená. Odtud je tedy zřejmé, že chci-li, aby můj dům (byt, pozemek, atd.) nabízel kdokoliv jiný než já, musím jej k tomu zplnomocnit, a to právě zprostředkovatelskou smlouvou. Tečka. Z praxe vím, že existuje celá řada kanceláří, které zprostředkovávají obchod s nemovitostmi bez písemného podkladu; obrázek o úrovni takovýchto společností si, vzhledem k výše uvedenému, může udělat každý sám.

Jednou z nejčastějších námitek klientů při jednání o zprostředkování je věta: „Ale já vám nic nepodepíšu“. Pro ilustraci situace z jiného oboru: představte si, že jdete do banky žádat o úvěr nebo založit si účet. V takovou chvíli chceme mít všechno pěkně černé na bílém: jasná pravidla, práva a povinnosti obou stran, výše úroků, splatnost, identifikátory. Drtivou většinu z nás by ani nenapadlo zástupci banky říct, že mu nic nepodepíšeme, a to hlavně proto, že podpis smlouvy je především v našem zájmu.

Proto buďme stejně obezřetní i ve chvíli, kdy jednáme o prodeji majetku, který mnohdy představuje naše celoživotní úspory.

Smlouva o zprostředkování prodeje nemovitosti je neoddiskutovatelným právem každého klienta a povinností každého makléře, má-li dojít ke vzájemné spolupráci.

Exkluzivita

Kompletní servis, dosažení nejvyšší možné prodejní ceny a zkrácení doby prodeje nemovitosti.
To je důvod, proč zvolit výhradní smlouvu GOproperty Real Estate.

Smlouva je uzavírána na dobu určitou (doporučujeme na 3 – 6 měsíců). Po tuto dobu vás zastupuje pouze jedna realitní kancelář, která se stará o celý průběh obchodu.
Smluvně je ošetřen i způsob odměny realitní kanceláře a další rozsah poskytovaných služeb v případě, že si kupujícího naleznete sami.

Základní informace o nevýhodách NEvýhradního zastoupení ke stažení zde: Proč exkluzivita!

Co přináší výhradní spolupráce s goproperty real estate?

 1. Větší důvěryhodnost nabídky vaší nemovitosti

  - nabídka je prezentována pouze jedním makléřem

 2. Komunikace pouze s jedním makléřem

  - ten dodržuje vámi odsouhlasenou jednotnou prodejní a cenovou strategii

 3. Maximální nasazení vašeho makléře

  - věnuje vám více času i vynaložených prostředků, což přispěje i k rychlejšímu prodeji Vaší nemovitosti

 4. Pravidelné informace od vašeho makléře

  - informuje vás o všech svých aktivitách a navrhuje případné další kroky vedoucí k prodeji vaší nemovitosti

 5. Žádný tlak na bezdůvodné snižování ceny pod záminkou potenciálního kupce

  - výhradní spolupráce nenutí makléře k rivalitě

 6. Rychlejší prodej vaší nemovitosti i díky možné spolupráci makléřů

  - na rozdíl od nevýhradní spolupráce jsou makléři motivováni se o svou provizi dělit

 7. Vaši nemovitost nabízí i spolupracující společnosti

  - jde o povinnou spolupráci a propracovaný systém párování všech nabídek a poptávek

 8. Dojednání nejvyšší možné prodejní ceny

  - díky možnosti makléře maximálně hájit vaše zájmy

 9. Poznáte zkušeného makléře

  - zkušení makléři uzavírají výhradní smlouvy o spolupráci

 10. Smlouva je uzavírána na dobu určitou

  - Pokud nebudete se službami spokojeni, máte možnost je reklamovat

EXKLUZIVNÍ SMLOUVA - rychlejší prodej a vyšší cena

Exkluzivita nebo také doložka o exkluzivitě je součástí zprostředkovatelské smlouvasmlouvy, kterou podepisujete s realitní kanceláří. Podpisem smlouvy, která obsahuje tuto doložku, vlastně dáváte dotyčné realitní kanceláři monopol na prodej či pronájem vaší nemovitosti. To znamená, že vám ho již nemůže zprostředkovat žádná jiná realitní kancelář a ani vy nesmíte prodat nebo pronajmout konkrétní nemovitost sami. Pokud to nedodržíte, vystavujete se riziku smluvní pokuty. Většinou se jedná o částku do deseti procent ceny nabízené nemovitosti.

Proč podepsat exkluzivní smlouvu?

I když se exkluzivní smlouva vyznačuje notnou dávkou omezení a může se zdát, že je výhodná jen pro realitní kancelář, má smysl o ní jakožto klient přemýšlet. Exkluzivita nemovitosti zajistí lepší propagaci ze strany realitní kanceláře. Tato se nemusí o zakázku přetahovat s jinými realitními kancelářemi, zvýší se pravděpodobnost, že se jí vložené úsilí vrátí ve formě provize, bude se tedy o zprostředkování mnohem více snažit. Výhodou pro vás je tedy nadstandardní servis ze strany kanceláře. Provize ani poplatky přitom obyčejně nejsou vyšší než u klasické zprostředkovatelské smlouvy.

Naopak svěření nabídky více realitním kancelářím je zpravidla kontraproduktivní, protože se informace o nemovitosti v jednotlivých nabídkách mohou lišit a to působí nedůvěryhodně. Navíc vzniká umělý převis nabídky, majitel je pak mnohdy pod tlakem realitních kanceláří a makléřů donucen cenu snížit na mnohem méně, než je skutečná hodnota nabízeného domu či bytu. Exkluzivní smlouva pomůže stanovit nejvýhodnější cenu.

Pokud se strachujete, že jedna kancelář nedokáže pokrýt celý trh, pak vás může uklidnit informace, že řada kanceláří mezi sebou spolupracuje na prodeji nemovitostí na základě různých dohod, družstev, nebo profesních sdružení. Vaše nabídka se tak dostane k poptávajícím klientům z několika různých kanceláří, zatímco vy komunikujete pouze s jedním makléřem.

Na co si dát pozor

Spolupráce s jednou realitní kanceláří se ovšem nemusí vyplatit, pokud narazíte na neseriózní společnost. Je tedy nutné pečlivě vybírat. Exkluzivní smlouvu si před podpisem pečlivě prostudujte, může totiž odkazovat na VOP, která k ní nejsou přiložena. V nich potom mohou být odstavce nebo nebo dodatky, které vám mohou prodej nemovitosti značně zkomplikovat. Bohužel stále platí, že ne všechny RK hrají fér.

Dobré je také uzavření smlouvy na dobu určitou, například tři nebo šest měsíců. V případě, že byste byli s činností RK nespokojeni, můžete po uplynutí této doby svěřit prodej jiné kanceláři. Uzavření smlouvy na dobu neurčitou naopak může vést k protahování obchodu, neboť makléře nic netlačí, aby se zakázce věnoval s náležitou péčí.

Řada klientů by chtěla uzavřít smlouvu třeba jen na 2 nebo 4 týdny. To je ale doba, za kterou RK ve většině případů nic nezmůže. Lze ji ale akceptovat například u pronájmů.

Smlouva by měla kromě informací o ceně a vyčíslení provize obsahovat záruky ze strany realitní kanceláře, že udělá pro zprostředkování prodeje nebo pronájmu maximum, a její závazky ke klientovi. Dobré je také zmínit, jakým způsobem bude nemovitost propagována. Pokud majitel nemovitosti trvá na nějakých specifických podmínkách prodeje, měly by být uvedeny ve smlouvě. Důležité jsou také sankce za nedodržení smlouvy, a to pro obě strany. Nejčastěji se jedná o smluvní pokutu. Pozor na smlouvy, kde nejsou jasně vymezena práva a povinnosti obou účastníků.

Pozor na smlouvy s nepřiměřeně vysokou smluvní pokutou, nebo takové, kde byste nesli náklady spojené s nabízením nemovitosti i při neúspěšném prodeji. Realitní kancelář podniká na svou zodpovědnost a proto by měla náklady spojené s nabízením nemovitosti nést sama. 
Dalším trikem je lákání klienta na nesmyslně vysokou prodejní cenu, aniž by se zakládala na reálných faktech.Ten pak pod vidinou vysokého zisku podepíše exkluzivní smlouvu, načež je mu oznámeno, že cenu musí rapidně snížit – pokud nesouhlasí a chce smlouvu vypovědět, čeká ho přirozeně sankce za nedodržení podmínek.

 

Přestože stále existují kanceláře, které zkouší různé finty, jak na klientovi vydělat, při zachování elementární opatrnosti je exkluzivní zprostředkovatelská smlouva tou nejefektivnější formou prodeje nemovitosti.

Zdroj (Realitní Komora České repobliky): http://www.realitnikomora.cz/tiskove-zpravy/Exkluzivni-smlouva_379

Stránka 2 z 2 - 13 položek celkem