Etický kodex

 • Realitní makléř GOproperty Real Estate jedná kvalifikovaně v dobré víře, s nejvyšší odbornou péči, čestně, zdvořile, slušně, vstřícně, v souladu s morálními a kulturními principy. Je povinen dodržovat platné právní předpisy.

 

 • Realitní makléř GOproperty Real Estate, nesmí poškodit zájmy a práva svého klienta, která řadí nad zájmy své. Pamatuje na to, že klient je vždy na prvním místě a jeho spokojenost je důležitější než okamžitý zisk.

 

 • Realitní makléř GOproperty Real Estate, vždy jedná takaby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta.

 

 • Realitní makléř GOproperty Real Estate nesmí zveřejnit bez souhlasu svého klienta důvěrné informace, sdělené klientem, a to ani po ukončení spolupráce. Je povinen zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodních případech, a to i po jejich ukončení.

 

 • Realitní makléř GOproperty Real Estate spolupracuje s partnerskými a konkurenčními realitními makléři a kancelářemi, pokud to vyžaduje zájem klienta. Při takové spolupráci respektuje zásady dobré spolupráceslušnosti, zdvořilosti kolegiality.

 

 • Realitní makléř GOproperty Real Estate nesmí vykonávat činnost, která je nebo by mohla být považována za konkurenci ve vztahu ke společnosti GOproperty Real Estate.

 

 • Realitní makléř GOproperty Real Estate nesmí využít svého postavení k tomuaby přijímal nebo jakkoliv vyžadoval úplatky, nelegální provize, či jiné výhody od klientů, obchodních partnerů a konkurentů. Osoba, která se pokusí o uplácení nebo korupci, musí být na nepřijatelnost takového jednání upozorněna, a pokud to nebude respektovat, musí s ní být přerušeny veškeré obchodní kontakty. Realitní makléř o takovém jednání neprodleně informuje svého nadřízeného.

 

 • Realitní makléř GOproperty Real Estate si pro vlastní prospěch a potřebu nesmí přivlastnit žádné finanční prostředky, zdroje, know-how nebo majetek společnosti GOproperty Real Estate. spolupracovníků, klientů či obchodních partnerů.

 

 • Realitní makléř GOproperty Real Estate vždy jedná ve prospěch společnosti GOproperty Real Estate, kterou svým chováním reprezentuje, a to jak vůči klientům, obchodním partnerům i vůči kolegům ve firmě.

 

 • Realitní makléř GOproperty Real Estate dodržuje pravidla stanovená vedením společnosti GOproperty Real Estate.

 

 • Realitní makléř GOproperty Real Estate si je vědom své odpovědnosti v procesu obchodování s nemovitostmi, proto usiluje o další vzdělávánízdokonaluje se ve všech oblastech realitní činnosti, účastní se pravidelných školení a firemních porad.
 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.